Váradi Antal Értékmentő Egyesület

A Váradi Antal Értékmentő Egyesület 2002.szeptemberében alakult.
Működése kiterjed Závodra és a térségre.
Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint pályázaton elnyert forrásokból fedezi.

Az Egyesület célja:

 - falugondnoki szolgálat ellátása
 - teleház működtetése,
- térfigyelő kamera rendszer kialakítása, felügyelete
 - a község kulturális és művelődési életének szervezése,
- könyvtárosi tevékenység
- műemlékvédelem, épített érték védelme 
 - faluszépítés,
- parlagfűmentesítés
 - környezetvédelem
- az egyesület eszköz állományának bérbeadási lehetősége
 - temető karbantartása, síremlékek védelme
- szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
 - sporttevékenység
 - munkanélküliek, megváltozott munkaképességű személyek részére munkahelyteremtés segítése
 - megújuló energiaforrás kiépítésének segítése a lakosság minden szférájában
 - település történelmi adatfeldolgozása, adatgyűjtés, ezzel kapcsolatos kiadványok, könyvek kiadása, emlékszoba kialakatása
 - Egészségnevelés, szociális ellátás, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek felzárkóztatása,
 - Hagyományok ápolása: néptánc, kézműves foglalkozások felelevenítése, foglalkozások megtartása.
 - Értékvédelem

Az Egyesület feladata, hogy az egyesülés szabadsága és az önsegély elvének megfelelően olyan közösséget hozzon létre, amely a tagok személyes közreműködésével és vagyoni hozzájárulásával demokratikus önkormányzat keretében elsődleges koordináló, szervező és gazdálkodást elősegítő ismeretterjesztő szerepet lásson el, célja érdekében szervezze tagjainak tevékenységét. Vállalkozási, gazdasági tevékenységet kizárólag célja elérésének érdekében, ahhoz igazodó mértékben folytat, tevékenysége során nem profitorientált. Az egyesület támogatni kívánja a Teleház működtetésével az általános- és középiskolás korúakat és egyetemistákat: számítógép-, játék-, multimédia-, nyomtató, internet használata, iskolai felkészítés, fénymásolás. Felnőttek szükségletei: a falu irodájában legyen lehetőség számítás- és irodatechnikai szolgáltatások igénybevételére, elektronikus levelezésre. Az egyesület kulturális sport, szabadidő programok szervezését tervezi. A fiatalok, idősek összefogásával, - nem csak egyesületi tagok – a falu szépítését (őszi lombtalanítás, hó eltakarítás, parkosítás, virág ültetés, parlagfű mentesítés, stb.) kiemelt feladatának tartja az egyesület. Fel kívánja kutatni a település történetét, erről kiadványt szeretne kiadni. Kiemelt feladatának tekinti a település környezetvédelmét, régi feledésbe merült hagyományok felkutatását – felelevenítését, minden korosztály egészségnevelését, az idős korúak gondozását, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, falugondnoki tevékenyég ellátását, a település biztonságának fejlesztését.  

Az Egyesület támogatni kívánja a Teleház működtetésével az általános- és középiskolás korúakat és az egyetemistákat: számítógép-, játék-, multimédia-, nyomtató, internet használata, fénymásolás, iskolai felkészítés.
Felnőttek szükségletei: a falu irodájában legyen lehetőség számítás- és irodatechnikai szolgáltatások igénybevételére, elektronikus levelezésre.

Várjuk 1% felajánlásokat!
Váradi Antal Értékmentő Egyesület 
18862911-1-17

Az egyesület elnöke: Nagy Natália
Székhelye: 7182 Závod, Székely u. 161.
Adószám: 18862911-1-17
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.096/2002/6.
Hungária Takarék: 71800020-11088451
Telefon/Fax: 0674/582-533
Mobil: 0620/800-53-96
e-mail cím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Munkatárs: Farkas Mónika