Szent Benedek Ereklye

Szent Benedek Ereklye

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

A Szent Benedek ereklye

Szent Benedek Vértanú
"Az ereklyékről és Szent Benedek vértanú Szent holttestéről, melyek a závodi templomban őriztetnek."

1777. június 28-a óta a závodi templomban őrzik Szent Benedek vértanú holttestét. Hála az akkoriban szolgáló plébános leírásának, pontosan ismerjük a test Závodra szállításának történetét (a leírás eredeti latin nyelvű példányát a Tolna Megyei Levéltár őrzi, a fordítást Eppel János végezte el 1996-ban).

"...az állandó hagyomány és a szent egyházatyák egybehangzó véleménye, valamint a szent zsinatok, főképpen a tridenti zsinat nyilatkozata által megerősített hittétel a katolikus hívőket arra ösztönözte, hogy ennek vagy annak a szent vértanú holttestének legalább egy részének birtokába jussanak...

...tehát én is, a világi papok legkisebbike és a pécsi egyházmegyében élő Tolna megyei závodi egyház plébánosává kinevezve...a nekem alárendelt nép épülésére és az újonnan emelt templom díszére több éven keresztül tárgyalásokat folytattam..."

A munka meghozta gyümölcsét, a vértanú holttestét Rómából elszállíthatták, hajón érkezett Triesztbe, onnan Bécsbe, majd Budára vitték. Ferencesek segítségével Tolnára került. A földi maradványokat tartalmazó ládát ezután Pécsre, a már súlyosan beteg Klimo Györgypüspökhöz vitték. Itt maradt a láda, míg a díszruha és a szarkofág elkészült. A püspök engedélyt adott, hogy a szent holttest "...egy sebésztől anatómiai rend szerint összerakhassék, ...díszesen felöltöztessék..."

Kőfaragó kapott megbízást a szarkofág elkészítésére, festőt bíztak meg a bearanyozással, befestéssel. A kőfaragó késedelme és a festő halasztása miatt 1777. június 28-ig tolódott a Závodra szállítás időpontja. 

"...június 28-án, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, amely vasárnapra esett, pompával Závodra vitték: Főtisztelendő Henkelman János hőgyészi és Kelemen Tamás helybeli plébános, valamint más világi kísérők baldachin alatt, tömjénfüsttel, mozsarak és zeneszerszámok hangja mellett a templomba vitték és a bajban segítő 14 szent mellékoltárára lett letéve..."

A test ma is a mellékoltár alatt fekszik, szentmisék alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A 14 segítő Szent oltára alatt a II. világháború áldozatainak névsora. Az oltáron egy újabb Szent József szoborral. A régi oltárra csaka 7-7 ereklye emlékeztet. 
Ez alatt van a Szent Benedek mártír ereklyéje.

Szent Benedek vértanú üvegkoporsóban lévő ereklyéje