Závodi Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Závodi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2002-től működik községünkben.

A Német Kisebbségi Önkormányzat  a Hagyományok Házában rendezte be irodáját. Az 1945-90-ig tartó időszak nem kedvezett a helyben maradó kisebbség bénultságának oldásában. A rendszerváltást követően 2002-től alakult német önkormányzat felvállalta, hogy segíti, ápolja az itteni hagyományokat, műveli a nyelvet, összegyűjti a még fellelhető eszközöket.
Lehetőségeinkhez mérten a német nyelvet tanuló fiataljainkat csekély összeggel támogatjuk a nyelv jobb elsajátítása érdekében (nyelvtábor, csereüdültetés).

Megemlékezünk a különböző évfordulókról, eseményekről. Felvállaljuk, hogy segítjük, ápoljuk az itteni hagyományokat, műveljük a nyelvet, összegyűjtjük a még fellelhető eszközöket. Írásos és digitális formában szeretnénk megőrizni a régi szokásokat, énekeket, történeteket, amihez a faluban élő emberek segítségére számítunk.
Kapcsolatunk jó a Závod Községi Önkormányzattal és a különböző szervezetekkel.

Elnök: Dávid Erzsébet

Testületi tagok létszáma 3 főből áll:  
Dávid Erzsébet
Csépai Jánosné
Szabóné Rőder Hajnalka

Elérhetősége:

Név: Závodi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye: 7182 Závod, Új u. 13.
Tel: 0674/482-106